Sziget uvádza 6.ročník Art of Freedom:

Tender na umelecké expozície na
Sziget Festival 2019 – Ostrov slobody

Navrhni niečo výnimočného, úžasného, zábavného! Niečo čo zaujme všetkých okoloidúcich. Môže to byť socha, expozícia, dekorácia alebo funkčná vec, teda čokoľvek, čo podporí jedinečnú atmosféru Szigetu. Tvoje dielo by malo byť okúzľujúce i pulzujúce zároveň, aby Szigeťania na Ostrove boli ohromení pôsobiacou energiou umenia. Všetko by malo byť v súlade s hlavnými hodnotami Szigetu a zároveň šetrné k prírode.

Podporíme tie najkreatívnejšie, veľkolepé, vizionárske návrhy, ktorých realizácia nebude finančne náročná a konštrukcie majú zodpovedajúcu pevnosť a odolnosť.

Stiahni si info k Výberovému konaniu v pdf formáte

O tendri

Tento rok už šiesty ročník Art of Freedom je otvoreným projektom Sziget Cultural Managementu, ktorého zmyslom je podporiť miestnych i zahraničných umelcov a vytvoriť platformu pre ich diela na svojich festivaloch. Cieľom Szigetu je nielen vytvoriť na festivale priestor pre talentovaných umelcov, ale zároveň ponúknuť návštevníkom úžasný zážitok z umenia, inšpiratívne diela, ktoré svojou existenciou upozornia na problémy, alebo dajú hlas ideám, ktoré môžu urobiť našu Zem lepším miestom na život.

Téma tendru:

Pretože tento ročník Szigetu odkazuje na “Love Revolution,” všetky návrhy by mali byť spojené alebo nadväzovať na tému:

Love revolution!

Každý sme iný. Pochádzame z rôznych kútov sveta, hovoríme rozdielnymi rečami, máme odlišnú vieru, farbu pleti, záujmy, vkus aj priority. Keď sa však všetci stretneme, spája nás sila rozmanitosti, pomocou ktorej môžeme meniť náš svet.

Sziget festival spolu so Szigeťanmi z viac než sto krajín našej planéty vyhlasuje revolúciu lásky – Love Revolution. Revolúciu poháňanú silou a láskou našej komunity, ktorá sa usiluje o to, aby naša planéta bola lepším miestom pre život. Love Revolution je mierovou iniciatívou, ktorou chceme spoločne bojovať za:

 • spoločnosť, v ktorej nie je nikto diskriminovaný či napadaný kvôli farbe pokožky, náboženské vyznanie či sexuálnu orientáciu
 • rešpektovanie ľudských práv každého človeka bez ohľadu na jeho pôvod

Kto sa môže prihlásiť:

 • umelci, umelecké skupiny
 • začiatočníci, nadšenci, amatéri, profesionáli

Žiadateľ musí byť spôsobilý k podpisu zmluvy a k fakturácii.

Kategórie:

 • Umelecké / dekoratívne vonkajšie expozície a sochy
 • Funkčné designové objekty:
  • Dekorácie: oddeľovacie panely, ploty, dekorácie pódií, tienidlá, dekoratívne osvetlenie
  • Priestory na relaxáciu: expozície určené na sedenie a pohodové stravovanie, pre relaxáciu, odpočinok a získanie energie, spoločenské priestory
  • Užitkové budovy: stánok so vstupenkami, toalety, sprchy, odpadky, dekorácie pokrývajúce ploty
  • Designové predmety, ktoré ozvláštňujú infraštruktúru, objekty, navigačný systém v areáli, držiaky na toaletný papier, odpadkové koše, vodné bloky, zjednotený design stravovacích zariadení
  • Brány (kempy, vstupy na stage)
  • Symboly (značky symbolizujúce hlavné posolstvo Szigetu, napr. Love Revolution)
  • Dekorácia priestorov v backstagi
  • Design kvetín a rastlín
 • Ďaľšie voľné umelecké práce

Žiadatelia sa môžu prihlásiť do viacerých kategórií a mali by spĺňať všetky podmienky tendra.

Víťazné projekty:

 • Vybrané projekty dostanú finančné prostriedky na pokrytie realizačných nákladov
 • Majte prosím na pamäti, že projekt by mal mať v prihláške uvedený detailný rozpočet. Nebude možné ho dodatočne upravovať
 • Finančná čiastka bude vyplatená po podpise zmluvy a vystavení faktúry
 • Celkový rozpočet tendru je 100 000 eur. Našim cieľom je mať v rámci tejto sumy čo najviac víťazných projektov

Základné pokyny na podanie prihlášky:

 • vytvorte jedinečnú, veľkolepú a nezabudnuteľnú prihlášku
 • váš koncept by mal reprezentovať filozofiu Ostrova slobody
 • malo by ísť o váš originálny nápad. O plagiáty nemáme záujem!
 • myslite ekologicky. Aj v roku 2019 pokračujeme v ochrane planéty. Snažte sa pri svojich návrhoch zostať ekologický a používajte recyklované alebo prírodné materiály. Pri výbere budú uprednostnené projekty zohľadňujúce „zelené myslenie“
 • buďte politicky a ideologicky neutrální, vzhľad umeleckého diela by nemal nijako zasahovať do práv ostatných, dotýkať sa negatívne emócií alebo porušovať práva osôb
 • dielo by malo byť odolné voči rôznym nepriaznivým vplyvom počasia. Bude vystavené vonku počas 10tich dní
 • dielo by nemalo byť nijako nebezpečné
 • uprednostňujeme inštalácie, ktoré nevyžadujú kopanie do zeme (kvôli statike) a sú samé o sebe stabilné
 • uprednostňujeme inštalácie, ktoré možné ľahko prepravovať a postaviť, prakticky skladovať a ktoré je možné počas troch rokov niekoľkokrát znovu nainštalovať
 • všetky prihlásené diela budú starostlivo preštudované a víťazi sa môžu zúčastniť festivalu iba v prípade vzájomnej dohody a podpísania zmluvy

Ako podať prihlášku?

Postupujete podľa inštrukcií na webových stránkách a pošlite svoju prihlášku do 15. februára 2019:

 • Názov umeleckého diela (na festivale bude prezentované pod týmto menom)
 • Krátke predstavenie umeleckého diela s nasledujúcimi informáciami: meno umelca alebo skupiny umelcov (budeme komunikovať uvedené mená), dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa. V prípade, že ste skupina umelcov, poskytnite nám, prosím, jeden hlavný kontakt, s ktorým môžeme byť v spojení.
 • Vizuálne materiálu (1-5 obrázov, jpg formát, maximálny rozmer 1024 px, veľkosť max. 5MB).
 • Stručný, slovami popísaný koncept (vo worde), maximálne 150 slov, čo zahŕňa taktiež kátky popis plánu a implementácie.
 • Podrobný plán nákladov (word/excel), ktorý obsahuje všetky náklade bez DPH, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto umeleckým dieom. To zahŕňa napríklad náklad spojené s tvorbou umeleckých diel, všetky oprávnenia (statické, požiarne atď). Doprava, inštalácia, preprava (počas festivalu je tvorca zodpovedný za uchovanie diela) a skladovanie mimo festival. Čistá suma vypočítaná vo formulári žiadosti nemôže byť neskôr zmenená.
 • Nezabudnite špecifikovať technické požiadavky nevyhnutné pre tvorbu umeleckého diela (elektrina, voda, atď). Pokiaľ je niečo špeciálneho, čo budete od organizátorov potrebovať, tak to, prosím, uveďte (s víťaznými projektmi budeme o týchto požiadavkách komunikovať).
 • Materiály, náradie a prácu na realizáciu a inštalácia umeleckého diela musí poskytnúť žiadateľ.
 • Prehlásenie, že umeleckého dielo je produktov vášho vlastného duševného vlastníctva, alebo máte toto dielo právo používať. V prípade, že potrebujete špeciálne povolenie, je potrebné si ho zaobstarať.
 • Nie je možné zaradiť do súťaže žiadne diela, ktoré neodpovedajú pravidlám a požiadavkám.
 • V prípade otázok o prihláškach sa na nás obráťte na adrese artoffreedom@sziget.hu (predmet emailu AOF2019 – názov vašej práce – meno autora).
 

Prihlasovanie ukončené.
Ďakujeme vám za všetky materiály. Umelcov, ktorí zaslali prihlášky budeme čoskoro kontaktovať.

Termíny:

deadline na podanie prihlášok: 15. február 2019

posudzovanie prihlásených diel: marec 2019

výsledky (1. kolo): po 16. marci 2019

osobné konzultácie (2. kolo s víťaznými prihláškami): apríl – máj 2019

podpísanie zmluvy: máj – jún 2019

realizácia na mieste festivalu: 5. august 2019

festival: 7. – 13. august 2019

demontáž: 14. august 2019

Čo Sziget ponúka?

Umelci dostanú vstup na festival určený na inštaláciu, údržbu a demontáž. Pokiaľ to je nevyhnutné, sme schopní umelcom poskytnúť finančnú zálohu vopred. Presné umiestnenie inštalácia bude na spoločnom rozhodnutí festivalu a umelca.

Pri vypisovaní prihlášky:

 • poctivo zvážte a spíšte všetky technické potreby, rovnako tak, pokiaľ máte otázky týkajúce sa umiestnenia dokončenej inštalácie,
 • v prípade, že je vaša inštalácia vyššia ako 8 metrov, zvážte jej ochranu proti blesku,
 • pri navrhovaní projektu a v priebehu jeho implementácie je potrebné splniť všetky príslušné zákonné predpisy a ďalšie normy,
 • ubezpečte sa, že váš rozpočet je vypočítaný v čistej čiastke a zahŕňa všetky náklady. Neskoršie úpravy nie sú možné,
 • sledujte všetky termíny, po deadline nie je možné prihlásiť žiadne dielo,
 • majte na pamäti, že vybrané inštalácie budú počas celého festivalu vyžadovať neustálu prevádzku a údržbu zo strany vás či vášho personálu, ktorý bude môcť opraviť závady alebo riešiť ďalšie problémy (potrebné vstupenky poskytne Sziget),
 • inštalácie by mali byť udržované v pôvodnom stave a úlohou žiadateľa je na to dohliadnuť,
 • pokiaľ potrebujete začať s výstavbou inštalácie skôr, informujte nás prostredníctvom aplikácie.

Ďalšie informácie:

Všetky osobné údaje a dokumenty budú dôverne spracované organizátorom v súlade s platnými zákonmi. Okrem toho si organizátor vyhradzuje právo v budúcnosti bezplatne dokumentovať a znovu usporiadať prihlášky a používať ich pre komunikačné účely spoločnosti Sziget Cultural Management. V prípade, že by bol víťazný projekt inštalovaný inde než na Szigete (kdekoľvek mimo festivalovej akcie organizovanej spoločnosťou Sziget Cultural Management Ltd.) je potrebný súhlas Sziget Cultural Managementu.

Na podujatiach organizovaných spoločnosťou Sziget Cultural Management zodpovedá žiadateľ za akúkoľvek škodu či nehodu spôsobenú pri inštaláciu alebo počas bežného používania umeleckého diela.

Spoločnosť Sziget Ltd. neuchováva inštalácie a ani je neprepravuje v prvý deň festivalu. Pokiaľ bude inštalácia znovu použitá, bude uzatvorené samostatná dohoda.

 

Media Partners

/sk/cache/media/2019/04/sk_logo_funradio.png /sk/cache/media/2019/04/sk_refresher.png

Our awesome sponsors

/sk/cache/media/2019/04/canada_100x100.png /sk/cache/media/2019/04/af_klm_100x100.png /sk/cache/media/2019/04/etep_100x100.png /sk/cache/media/2019/04/osztrak.png /sk/cache/media/2019/04/institutefrance_100x100.png /sk/cache/media/2019/04/israel2_100x100.png /sk/cache/media/2019/04/korean-cultural-cente.png /sk/cache/media/2019/04/spanyol-nagyk_vets_g_100x100.png /sk/cache/media/2019/04/humen_100x100.png