Sziget a Superar

Tento rok Sziget a Superar odštartovali spoluprácu, ktorej cieľom je pomáhať, inšpirovať a spájať ľudí hudbou. Ak chcete podporiť tento projekt, môžete odovzdať znovupoužiteľné poháre v zberných miestach, ktoré nájdete na celom festivalovom ostrove.

Buďte súčasťou nášho hnutia! Pripojte sa k nám počas “ Sziget sing-along party“ (zaspievajme si spolu párty), na hlavnom pódiu 12. augusta o 19.00 h. Zažite silu hudby, ktorá dokáže rúcať hranice a spojiť nás všetkých dokopy.

Čo je Superar

Superar je iniciatíva, ktorá podporuje deti a mladých ľudí z nepriaznivých podmienok a prostredníctvom aktívneho kontaktu s hudbou pomáha prekonávať sociálno-ekonomické bariéry. Superar napomáha priateľskej, otvorenej interakcii medzi deťmi s rôznym sociálnym statusom, rasou, etnickým pôvodom či vierovyznaním. Dlhodobým, intenzívnym a kvalitným vzdelávaním dochádza k transformácii osobnosti dieťaťa – rozvíja sa sebadôvera, disciplína, vytrvalosť, schopnosť sústrediť sa, odvaha otvorene vyjadrovať svoje nápady a tvorivosť. Superar prostredníctvom hudby vytvoril dialóg medzi dvomi rozdielnymi skupinami našej spoločnosti a vytvoril rovnaké príležitosti pre všetky deti.

Veríme, že hudobné vzdelávanie vytvára množstvo pozitívnych výsledkov. Náš model je založený na myšlienke, že práca s každým jedným študentom prostredníctvom hudby rozvíja jeho sústredenie, motiváciu, tvorivosť a sebadôveru. Okrem toho veríme, že spoločná tvorivá spolupráca silne posilňuje zmysel pre komunitu, komunikačné schopnosti, toleranciu a schopnosť prijímať kritiku. Pestovanie týchto zručností je základnou súčasťou nášho modelu a je jadrom mnohých spoločensko-politických a vzdelávacích otázok.

Viac ako 2000 detí využíva benefity programu Superar, v 27 rôznych krajinách, vrátane Rakúska, Švajčiarska, Slovenska, Bosny, Rumunska a Lichtenštajnska.

Ciele

Cieľom Superar je ponúknuť bezplatne čo najväčšiemu množstvu detí hudobné vzdelávacie programy. Projekt dáva deťom a rodinám možnosť zapojiť sa do verejného života a kultúrneho diania svojho mesta, nadviazať spojenie s umelcami a získať tak pohľad na spoločnosť, ktorý by bol pre nich inak neprístupný. Najdôležitejším cieľom spoločnosti Superar je zlepšiť životné vyhliadky pre deti a pomôcť im objaviť ich potenciál. Prostredníctvom kvalifikovaných spolupracovníkov neustále pracujeme na lepších vzdelávacích programoch pre deti. Organizujeme špeciálne návštevy a exkurzie, počas ktorých deti navštívia našich spolupracovníkov v ich prirodzenom prostredí (koncertné sály, divadlá).

Hlavné aktivity:

Pravidelné hodiny zborového spevu
Pravidelné hodiny hudby (inštrumentálne vzdelávanie)
Letné hudobné tábory pre miestne deti
Medzinárodné letné tábory
Účasť na profesionálnych hudobných podujatiach
Koncerty pre rodiny deti a priateľov, ako aj väčšie verejné koncerty
Školenia pre zamestnancov spoločnosti Superar z Rakúska a zahraničia

 

Viac informácií o projekte nájdeš na stránkách Superar

Viac info!

Media Partners

 https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/04/sk_logo_funradio.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/04/sk_refresher.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/07/radio_slovensko_white.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/07/radio_patria_white.png

Naši skvelí partneri a sponzori

https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/04/canada_100x100.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/04/af_klm_100x100.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/04/etep_100x100.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/04/osztrak.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/04/institutefrance_100x100.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/04/israel2_100x100.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/04/korean-cultural-cente.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/04/spanyol-nagyk_vets_g_100x100.png  https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/05/csehcentrum.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/04/humen_100x100.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/05/lengyel-int_zet.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/05/slovensky_institut.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/05/finnagora.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/07/hollandnagyk_v_100_f.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/07/kolumbiaiintezet_100_f.png https://cdn2.szigetfestival.com/ca9s5s/f851/sk/media/2019/07/sunpalace_100_f.png