Call for Applications for “NGO Island” 2020


Sziget Cultural Management Office otvára možnosť zaslania prihlášok do zóny “NGO Island” Sziget festivalu 2020, ktorý sa bude konať 5. - 11. augusta 2020. Prihlásiť sa môžu všetky neziskové organizácie aktívne v niektorej z krajín EU.

Prihlásiť sa môžu neziskové organizácie (asociácie či nadácie), ktoré sú aktívne minimálne jeden rok. Aktivity organizácie by sa mali venovať vzdelávaniu, integrácii a prevencii zameranej na vekovú skupinu 16 až 35 rokov.

Očakávame, že prihlásené organizácie budú jasne demonštrovať sociálne benefity svojich aktivít a aktivity budú zaujímavé pre festivalových návštevníkov.

Sziget vie poskytnúť priestor pre stovku organizácií.

Neziskovky sa môžu prihlásiť na:

samostatnú 7-dňovú účasť na festivale, alebo sa môžu stať súčasťou NGO Island programovej zóny s programom súvisiacim s Love Revolution, alebo hlavnými témami festivalu, ktorými sú mier, zelená planéta a ľudské práva.


Organizátor zabezpečí základné technické vybavenie (rezervované miesto, stan, pripojenie na elektrinu) pre vybraných záujemcov NGO Islandu.

Radi by sme upozornili záujemcov, že vstup na festival bude možné so zakúpenými bude umovstupenkami. Tie však budú poskytnuté v špeciálnej zvýhodnenej cene.

Vybraní záujemcovia si budú samostatne platiť náklady na cestu, ubytovanie, stravu a taktiež bude prihlásená organizácia znášať náklady na materiál a služby spojené s jej činnosťou.


Prednosť budú mať záujemcovia, ktorí:

  • - majú medzinárodný dosah a ich aktivity sú na vysokej profesionálnej úrovni
  • - budú prevádzkovať aktivity vo viacerých jazykoch


Jednotlivci, štátne organizácie či organizácie orientované na zisk a politické aktivity, ani hudobníci či umelci, budú vylúčení z výberového procesu.

Uzávierka prihlášok je v piatok 10. apríla 2020 o 20:00. Výsledky tendra budú oznámené 30. apríla 2020.

Všetci prihlásení záujemcovia budú o rozhodnutí informovaní emailom. Po schválení účasti bude medzi organizáciou a Sziget Cultural Management Office uzavretá dohoda o spolupráci, ktorá bude podpísaná do 31. júla 2020.

Sziget Cultural Management Office si vyhradzuje právo posúdiť navrhované aktivity, históriu úspešných projektov organizácie, jej ciele, program, možnosti v súvislosti s vybavením a možnosťami festivalu.


 

Ďalšie informácie a online aplikácia:
 
Kontakt:
Andrea Vidó
Sziget Zrt.
vido.andrea@sziget.hu