Civil Sziget pályázati felhívás 2020


A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.(továbbiakban Iroda) pályázatot hirdet civil szervezetek számára a Sziget 2020 fesztiválon (2020. augusztus 5-11.) a fesztivál Civil Sziget elnevezésű programhelyszínen való megjelenésre.

Pályázatot nyújthatnak be azok a - legalább egy éve működő – civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), amelyek tevékenysége elsősorban a 16-35 éves korosztály részvételére, nevelésére, integrációjának segítésére, problémáik megelőzésére, illetve megoldására épül, és amelyek a fesztivál sajátos körülményeihez igazodó programot kívánnak megvalósítani.
Olyan programokat várunk, amelyek bemutatják a pályázó szervezet mások számára hasznos tevékenységét, törekszenek a szigetlakók aktivizálására, a programokba való bevonására.
Az Iroda a programhelyszínen 100 szervezet számára tud helyet biztosítani.
 

Pályázni lehet:


Önálló 7 napos, vagy részidős megjelenésre a Civil Sziget, vagy az XS Land programhelyszínen, olyan programmal, amely kapcsolódik a Sziget fesztivál Love Revolution témáihoz: Peace, Green Planet, Human Rights.

Az Iroda biztosítja az összes nyertes civil pályázónak a részvételhez, és a megvalósítandó programhoz szükséges alap technikai feltételeket (terület, sátor, áram, alap bútorzat).

A rendezvényre való bejutáshoz szükséges belépőjegyeket az Iroda minden nyertes pályázónak kedvezményes árú, szakmai jegyek formájában biztosítja, melyek költsége a résztvevőt terheli.

A nyertes pályázókat terhelik a Civil Szigeten való megjelenéshez, megvalósítandó programokhoz kapcsolódó költségek is.

Az Iroda térítésmentes jegyeket ajánl fel azoknak a civil alapítványoknak, egyesületnek, nem állami és nem önkormányzati fenntartású szervezeteknek, amelyeknek nehézségekbe ütközik a programjukhoz szükséges összes szakmai belépőjegy megvásárlása, és az Iroda fontosnak tartja a jelenlétüket a fesztiválon.

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a szervezetek:
a) Amelyek nemzetközi, vagy országos hatáskörűek, magas színvonalú szakmai programot kívánnak nyújtani a fesztivál látogatóinak.
b) Programjukat több nyelven bonyolítják.
c) Amelyek a megjelenésükhöz szükséges belépőjegyek legalább 50%-át saját maguk biztosítják.

Nem pályázhatnak magánszemélyek, profit-érdekelt, illetve politikai szervezetek, valamint zenekarok, előadóművészek.

A pályázat leadásának (internetes lezárásának) határideje 2020. április 10. 20:00. A bírálás eredményét 2020. április 30-án tesszük közzé.


A döntésről minden pályázó e-mailben kap értesítést.
A nyertes pályázókkal a fesztiválon való részvétel feltételeit tartalmazó megállapodást, a velük történt személyes egyeztetést követően, az Iroda legkésőbb 2020. július 31-ig megköti. A megállapodásban a felek rögzítik a fesztiválon való részvétellel, a technikai feltételek biztosításával, a munkamegosztással és a tevékenységekkel kapcsolatos feltételeket. 

Az Iroda a pályázat elbírálása során fenntartja a jogot arra, hogy a benyújtott programokat és a szervezet eddigi tevékenységeit, valamint a fesztivál célját, programját, lehetőségeit és adottságait a döntésnél együttesen vegye figyelembe.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Mivel a pályázat, és ezt követően a programszervezéssel kapcsolatos kommunikáció az interneten folyik, a pályázat elengedhetetlen feltétele legalább egy, működő, rendszeresen figyelt e-mail cím.
 
További információk, valamint a pályázati online űrlap:
 
Kontakt:
Vidó Andrea
Sziget Zrt.
vido.andrea@sziget.hu
Tel: +36 1 372 0680