Love
Revolution

 
cover-image

Každý sme iný. Pochádzame z rôznych kútov sveta, hovoríme rozdielnymi rečami, máme odlišnú vieru, farbu pleti, záujmy, vkus aj priority. Keď sa však všetci stretneme, spája nás sila rozmanitosti, pomocou ktorej môžeme meniť náš svet.

Sziget festival spolu so Szigeťanmi z viac než sto krajín našej planéty vyhlasuje revolúciu lásky – Love Revolution. Revolúciu poháňanú silou a láskou našej komunity, ktorá sa usiluje o to, aby naša planéta bola lepším miestom pre život.

Love Revolution je mierovou iniciatívou, ktorou chceme spoločne bojovať za:

  • mier, svet bez vojen a jadrových zbraní (PEACE),
  • spoločnosť, v ktorej nie je nikto diskriminovaný či napadaný kvôli farbe pokožky, náboženské vyznanie či sexuálnu orientáciu (AGAINST RACISM),
  • udržateľnosť rozvoja a ochranu životného prostredia ako súčasť nášho každodenného života (A GREEN PLANET),
  • rešpektovanie ľudských práv každého človeka bez ohľadu na jeho pôvod (HUMAN RIGHTS).

Komunita Szigetu vznikla pred 30. rokmi a jej hlavná myšlienka je založená na vytvorení vysnenej krajiny, ktorá sa inšpiruje tým najlepším z kultúr a od osobností celého sveta. Veríme, že sloboda každého človeka musí byť rešpektovaná. Každý jednotlivec má právo na slobodu svojich myšlienok, životného štýlu, sexuálnej orientácie, náboženského vyznania, prejavu, rovnako ako aj právo na vzdelanie.

Veríme, že je nutné rešpektovať ľudský rozmanitosť a dôstojnosť, zaujímať sa jeden o druhého. Všetky národy aj jednotlivci majú rovnaké práva a je potrebné podporovať a povzbudzovať individuálnu a spoločenskú zodpovednosť. Sme presvedčení, že sila spoločenstva, uprednostňovanie udržateľného rozvoja, právo byť šťastný, sila láska a mieru môžu skutočne spraviť náš svet lepším.

Pripoj sa k The Love Revolution a oslavuj s nami. Spolu môžeme urobiť niečo, aby bol svet lepším miestom!

Staň sa Szigeťanom