Love

Revolution

Každý jsme jiný. Pocházíme z různých koutů světa, hovoříme jinými jazyky, máme odlišnou víru, barvu kůže, zájmy, vkus i priority. Když se pak všichni setkáme, spojuje nás síla rozmanitosti, díky které můžeme měnit náš svět.

Festival Sziget spolu se Szigeťany z více než stovky zemí naší planety vyhlašují “Love Revolution”. Revoluci poháněnou silou a láskou naší komunity usilující o to, aby naše Země byla lepším místem k životu.

Love Revolution je mírovou iniciativou, kterou chceme společně bojovat za:

  • mír, svět bez válek a jaderných hrozeb (PEACE),
  • společnost, ve které není nikdo diskriminován nebo napadán pro svoji barvu kůže, náboženské vyznání či sexuální orientaci (AGAINST RACISM),
  • udržitelnost rozvoje a ochranu životního prostředí jako součást našeho každodenního života (A GREEN PLANET),
  • respektování lidských práv každého člověka bez ohledu na jeho původ (HUMAN RIGHTS)

Komunita Szigetu vznikla před 25 lety a její hlavní myšlenka je založena na vytvoření  “dokonalého národa”, který přijímá a čerpá to nejlepší z kultur i osobností z celého světa. Zastáváme názor, že musí být respektována svoboda každého člověka. Každý jedinec má právo na svobodu svých myšlenek, životního stylu, sexuální orientace, náboženského vyznání, projevu, stejně jako právo na vzdělání.

Věříme, že je nutné respektovat lidskou rozmanitost a důstojnost, zajímat se jeden o druhého. Všechny národy i jednotlivci mají stejná práva, je potřeba podporovat a povzbuzovat individuální a společenskou odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že síla společenství, upřednostňování udržitelného rozvoje, právo být šťastný, síla lásky a míru mohou naše prostředí skutečně změnit k lepšímu.

PŘIPOJ SE K LOVE REVOLUTION A OSLAVUJ S NÁMI, SPOLEČNĚ MŮŽEME UDĚLAT NĚCO PRO LEPŠÍ SVĚT!

Chci se stát Szigeťanem