Co je Superar

Superar je iniciativa, která podporuje děti a mladé lidi ze znevýhodněných podmínek a prostřednictvím aktivního kontaktu s hudbou pomáhá překonávat sociálně-ekonomické bariéry. Superar napomáhá přátelské, otevřené interakci dětí s odlišným sociálním zázemím, rasou, etnickým původem či náboženstvím. Dlouhodobým, intenzivním a kvalitním vzděláváním dochází k transformaci osobnosti dítěte – rozvíjí se sebedůvěra, disciplína, vytrvalost, schopnost soustředit se, tvořivost, odvaha otevřeně komunikovat své nápady. Superar prostřednictvím hudby vytvořil dialog mezi dvěma rozdílnými skupinami naší společnosti a vytvořil rovné příležitosti pro všechny děti.

Věříme, že hudební vzdělávání přináší nepřeberné množství pozitivních výsledků. Náš projekt je založený na přesvědčení, že práce s hudbou rozvíjí soustředění, motivaci, tvořivost a sebedůvěru každého člověka. Kromě toho věříme, že společná tvořivá spolupráce silně posiluje smysl pro komunitu, komunikační schopnosti, toleranci a schopnost přijímat kritiku. Pěstování těchto schopností je základní součástí našeho modelu a je jádrem mnoha společensko-politických či vzdělávacích otázek.

Více než 2000 dětí využívá benefity programu Superar ve 27 různých zemích, např. v Rakousku, Švýcarsku, Slovensku, Bosně, Rumunsku nebo Lichtenštejnsku.

Cíle

Cílem Superar je nabídnout bezplatně hudebně vzdělávací programy co největšímu množství dětí. Projekt dává dětem i rodinám možnost zapojit se do veřejného života a kulturního dění svého města, navázat spojení s umělci a získat tak pohled na společnost, který by byl pro ně jinak zřejmě nedosažitelný. Nejdůležitějším cílem společnosti Superar je zlepšit životní vyhlídky dětí a pomoci jim objevit jejich potenciál. Prostřednictvím kvalifikovaných spolupracovníků neustále pracujeme na lepších vzdělávacích programech pro děti. Organizujeme speciální návštěvy a exkurze, během kterých děti navštíví naše spolupracovníky v jejich přirozeném prostředí (koncertní sály, divadla).

Hlavní aktivity:

Pravidelné hodiny sborového zpěvu
Pravidelné hodiny hry na nástroj
Letní hudební tábory pro místní děti
Mezinárodní letní tábory
Účast na profesionálních hudebních produkcích (ve spolupráci s profesionálními koncertními a divadelními sály)
Koncerty pro rodiny dětí a přátele, stejně tak velká veřejná vystoupení
Školení pro zaměstnance společnosti Superar z Rakouska a zahraničí

 

Více informací se dozvíte na stránkách Superar!

Více info