Easy Access Camping

Tento bezplatný kemp, so sprchami a toaletami, je vyhradený pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Pre možnosť využívať tento kemp je nutná registrácia vopred.

Informácie a registrácia: [email protected]

Dostupné služby v XS Lande

Dopravné služby pre návštevníkov so zdravotným znevýhodnením

Prepravujeme handicapovaných hostí (so vstupenkou na festival) z určitého miesta v Budapešti do Sziget Festival XS Landu. Žiadosť je potrebné podať 24 hodín pre prepravou. 
Informácie a registrácia: [email protected], tel: +36 30 489 4482.

Požičovňa invalidných vozíkov

Invalidné vozíky si môžu zapožičať iba zdravotne handikepovaní návštevníci, potrebné je zložiť kauciu a preukázať sa dokladom totožnosti (s fotografiou). Budeme ponúkať aj možnosť drobných opráv invalidných vozíkov. Každý prenájom podlieha individuálnej zmluve. 
Invalidný vozík si môžete požičať priamo v areáli počas otváracej doby, alebo telefonicky po skončení otváracích hodín.
Záloha: 120 € (v hotovosti)
Informácie a registrácia: [email protected], tel: +36 30 489 4482. 

Asistencia pre osoby so zdravotným handikepom

Túto službu je potrebné objednať si 24 hodín vopred na uvedenom telefónnom čísle. Služba zahŕňa transfer od vchodu do areálu Szigetu a od jedného pódia k druhému. Berte, prosím, na vedomie, že náš špecializovaný personál nemôže byť so žiadateľom nepretržite. Informácie a registrácia: [email protected], tel: +36 30 489 4482.

Medzinárodní a maďarskí tlmočníci znakového jazyka 

https://cdn2.szigetfestival.com/c2lk5fq/f851/sk/media/2023/08/terkepek_mozgaskorlatozott.jpg