Easy Access Sziget

Kemp s bezbariérovým prístupom

Registrácia je potrebná z dôvodu limitovanej kapacity.

Kemp Easy XS je určený iba pre festivalových návštevníkov so zdravotným znevýhodnením, ktoré im dlhodobo komplikuje zaradenie sa do bežného života. Nepatria medzi ne nedávne zranenia, zlomeniny končatín či podobné zdravotné komplikácie. 

Organizátori Sziget festivalu vyhradili tento kemp iba pre návštevníkov s telesným hendikepom, ktorým poskytnú:

  • možnosť rozložiť si stan 
  • bezbariérové toalety 
  • bezbariérové sprchy
  • informačný stánok, v ktorom získate informácie o bezbariérovom prístupe na festivale
Registrácia: hello@mozduljunkki.hu
Ďalšie informácie: www.mozduljunkki.hu/home

Služby:

Ak by ste radi navštívili Sziget, ale nemôžete ísť sami, kontaktujte pracovníkov Mozduljunk ki!, ktorí vám pomôžu.

Organizácia Mozduljunk ki! je tvorená tímom dobrovoľníkov, ktorí sú odborní asistenti, alebo sa pripravujú na toto povolanie a poskytujú odbornú pomoc mladých ľuďom v invalidných kreslách a/alebo ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Tento tím bude priamo na Szigete! Viac informácií nájdete na https://www.mozduljunkki.hu/home

Vzhľadom na obmedzené možnosti a kapacity tejto profesionálnej asistencie, prosím, registrujte sa čo najskôr.

Dostupné služby v XS Lande

Požičovňa invalidných kresiel: sú k dispozícii len pre našich zdravotne znevýhodnených návštevníkov. Pri výpožičke je potrebné zložiť finančný depozit a občiansky preukaz alebo pas. K dispozícii bude aj možnosť opravy menších porúch na kreslách. Depozit na invalidné kreslo je 70 eur, za barle 25 eur. 

Požičovňa mopedov: Užite si festival bez prekážok! S našimi elektrickými mopedmi, Sziget môže byť zábavný zážitok pre každého a môže si užívať párty bez limitov už od začiatku! Táto služba je k dispozícii iba pre hendikepovaných návštevníkov festivalu. Je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom formulára, ktorý nájdete tu.

Sprievodca festivalom pre nevidiacich: Táto služba zabezpečí sprievod pre nevidiaceho z festivalového vstupu na dohodnuté miesto koncertu či programu. Po skončení koncertu bude zabezpečený sprievod na ďalšie miesto. Naši pracovníci nebudú pri zrakovo postihnutom návštevníkovi počas trvania daného koncertu či programu. O túto službu je potrebné požiadať minimálne 24 hodín vopred.

Prepravné služby:Preprava pre telesne znevýhodnených návštevníkov festivalu je založená na vzájomnej dohode. Kyvadlová doprava vyzdvihne záujemcov v blízkosti ostrova a odvezie ich do bezbariérového Easy XS kempu. Je potrebné si Dopravu je potrebné dohodnúť si telefonicky minimálne 24 hodín vopred.

Na požiadanie zabezpečíme nepočujúcim návštevníkom festivalu asistenciu tlmočníka do maďarskej a medzinárodnej znakovej reči.